Nicolai Bendix Mikkelsen
Stubbevang 52
3400 Hillerød
Telefon:30 23 05 24
E-mailadresse:  klik her
Min sponsor

Se også: http://nicolai.jones.dk (oprettet 13. maj 2002)Speciale

"Gaveøkonomi" - et perspektiv på udveksling over Internettet 

(Oprettet 15.08.01)

 

Indledning

Kapitel 1 Gavens rolle, økonomiens og netværkets

Kapitel 2 Teorier om gaveøkonomi

        "Antropologisk gaverelation"

        "Romantisk gaverelation"

        "Pragmatisk gaverelation"

        Opsamling

Kapitel 3 Gaveøkonomisk praksis

        "Anarkistisk gaveøkonomi"

        "Frihedssøgende gaveøkonomi"

        "Cirkulær gaveøkonomi"

Konklusion

Litteraturliste

Appendiks 1

        Kildekritik

        Søgestrategi

Appendiks 2

        Formidlingsdimension

        Studieforløbsbeskrivelse

Specialeproces "Gaveøkonomi"

(Oprettet 2. nov. 2000)

Jeg skriver speciale på Roskilde Universitetscenter. Jeg kombinerer fagene: Historie og Socialvidenskab. Jeg håber, med denne fremlæggelse at komme i dialog,  få vurderet arbejdet så bredt som muligt, derfor er al kritik velkommen, og alle forslag til yderligere læsning interessant

"Gaveøkonomi" - et perspektiv på udveksling over Internettet  

(1. gennemskrivning) (oprettet 15.05.01 )

 

Indledning

Kapitel 1. Gavens rolle - og økonomiens 

        "Gaveøkonomi" én indfaldsvinkel

        Andre indfaldsvinkler

Kapitel 2. Teorier om gaveøkonomi (gaveøkonomisk teori)

        Optakt

        Kategori A. "Antropologisk bytterelation"

        Kategori B. "Romantisk gaverelation"

        Kategori C. "Pragmatisk gaverelation"

        Opsamling

Kapitel 3. Gaveøkonomisk praksis

        Optakt

        "Anarkistisk gaveøkonomi" (musikudveksling)

        "Cirkulær gaveøkonomi" (IT-Guide Jonas Smedegaard)

        "Frihedssøgende gaveøkonomi (Free software foundation)

Konklusion 

Litteratur 

Appendiks

        Søgestrategi

       

 

 

Arbejdspapirer

Gaveøkonomi (Oprettet 28.01.01, rev. 01.02.01; 27.02.01; 12.03.01) Specialets disposition.

Kapitel 2 teorier om gaveøkonomi (Oprettet 12.03.01)

Begrebet gaveøkonomi som forståelsesramme for udveksling på Internettet (Oprettet 03.12.00, rev. 15.02.01) Indkredsning af: emne; problemfelt; angrebsvinkel; problemformulering; samt opfyldelse af formelle krav.

Søgestrategi 010800-031200 (Oprettet 04.12.00, rev. 13.01.01,  31.01.01 og 15.02.01)

Gaveøkonomi år 2000 (Oprettet 07.11.00, rev. 19.11.00) En indkredsning af de gaveøkonomiske udvekslingsmodeller som Internettet har skabt grobund for, og en vurdering af deres indvirkning på vores forståelse af udveksling.

Oplæg specialeseminar forvaltning 29.11.00 (Oprettet 27.11.00) Oplæg specialeseminar forvaltning 29.11.00 5 sider om projektet, udarbejdet til evalueringsklynge

Ansøgning om specialegodkendelse; historie (oprettet 27.02.01)

 

Opdateret d. 1.8.2002

Er der problemer med siden, så send venligst en mail til   klik her