Nicolai Bendix Mikkelsen
Stubbevang 52
3400 Hillerød
Telefon: 30 23 05 24
E-mailadresse:  klik her

Til hovedsiden

Indholdsfortegnelse

Kapitel 3 Gaveøkonomisk praksis

I kapitel 2 blev fremhævet en god grund til at droppe associationerne til økonomi ved at ændre betegnelse til "gavekultur", fordi gaveøkonomi ikke fungerede bedst som teoretisk begreb. i det følgende vil begrebet derfor blive brugt som et ideologisk begreb. I denne betydning fastholder begrebet gaveøkonomi, udgangspunktet for dette projekt, at se hvilke muligheder gaveudveksling giver for at tænke i andre økonomiske strukturer. Gaveøkonomi bliver her, som hos Barbrook, at der er visse udvidelsesmuligheder i gavekulturen, at tendenserne på Internettet kan være igangsættende for nye udvekslingsstrukturer uden for dette. Gaveøkonomi bliver således et mere visionært begreb som viser frem mod nye mulige scenarier, nye mulige økonomiske strukturer, hvor imod gavekultur er et mere pragmatisk og beskrivende begreb, der måske netop deraf, som vi så med Raymond i forhold til Barbrook, er mere dækkende. Eller sagt på en anden måde; de muligheder begrebet gaveøkonomi giver for at udvide analysen, åbner samtidig for en større mængde faldgrupper, som det følgende forhåbentligt vil vise sig i stand til at bevæge sig uden om.

En tredje måde at beskrive dette på, er at det sidste kapitel vil have fokus på 3 forskellige indfaldsvinkler som er radikale i forhold til det mere bløde "gavekultur"-begreb. Enten ved at have stor indflydelse i den økonomiske verden, eller ved at være langt mere fokuseret på gavedelen end det der mere generelt kan beskrives med begrebet "gavekultur". Derfor fastholdelsen af former for gaveøkonomisk praksis. en "anarkistisk gaveøkonomi", en "cirkulær gaveøkonomi" og en "frihedssøgende gaveøkonomi". De vil blive beskrevet efter tur.

 

 

Fortsættelse

Til hovedsiden