Nicolai Bendix Mikkelsen
Stubbevang 52
3400 Hillerød
Telefon: 30 23 05 24
E-mailadresse:  klik her

Til hovedsiden

 

Til Historiestudienævn 25.02.01

ved/ Nicolai Bendix Mikkelsen

Ansøgning om godkendelse af det integrerede speciale: "Gaveøkonomi" en brugbar udvekslingsform i videnssamfundet?"

Der integreres med historie. Vejleder: Michael Harbsmeier.

Samtidshistorie: Udgangspunktet er "den lille historie"; Jonas Smedegaards forsøg med en anderledes firmastruktur. Igennem et år følges problemerne med at gribe og fastholde de muligheder det digitaliserede netværksforbundne videnssamfund giver for at arbejde ud fra andre parametre end de der normalt er styrende for en privat virksomhed i den konventionelle vareorienterede markedsøkonomi. Dette via dybdegående interviews hver 2.-3. måned fra aug. 2000

Smedegaard havde ved specialeprocessens start, i aug. 2000, i 3 år arbejdet som selvstændig IT-Guide ud fra et firma ideal-sæt af "gaveøkonomisk" karakter, i løbet af specialeprocessen indgik han i et partnerskab der udviklede sig til et almindeligt aktieselskab. Dette ændrede meget for Smedegaards forståelse af sine idealer og for måden han forstod sit arbejde på. Gennem vores samtaler, blev dette klart og bl.a. derfor besluttede han i februar at træde ud af partnerskabet igen.

"Den lille historie" ses som udtryk for tendenser i "den store historie": de store ændringer der igennem især de sidste 5 år har skabt rammerne for andre udvekslingsmuligheder. Ændringerne er igangsat af en forøget digitalisering både af produkter og af kommunikation. Dette har affødt begyndelsen til en ny samfundsstruktur netværkssamfundet.

Med afsæt i det lille (og korte) diakrone forløb, over et større (og længere) diakront forløb, stilles det synkrone spørgsmål:

Hvilke muligheder for en udvekslingsform baseret på "gaveøkonomi" giver det digitaliserede netværksforbundne videnssamfund?

 

Til hovedsiden