Nicolai Bendix Mikkelsen
Stubbevang 52
3400 Hillerød
Telefon: 30 23 05 24
E-mailadresse:  klik her

 

 

Til hovedsiden

 

"Gaveøkonomi" - et perspektiv på udveksling over Internettet (1. gennemskrivning) (oprettet 06.01.01)

Appendiks

Søgestrategi

 

Udgangspunkt: søgning på begreberne "gaveøkonomi", "gave", "gift economy", "gift" i portalen "Google"[1]  og under nyhedsgruppen "Nettime"[2].
Søgningen er udvidet i to retninger:
1. Der er søgt videre på nøgleord og –begreber i tekster fra første søgning.
2. Der er søgt videre ud fra de henvisninger som optræder i teksterne fra første søgning.

3. Der er søgt videre i portalerne "northern light"(www.northernlight.com), "fast search"(alltheweb.com)

 

Eksempler på 1. Nøgleord og -begreber:

 

"open source", "Linux", "New Economy", "mixed economy", "attention economy", "Økonomisk sociologi", "pengeteori", "socioeconomics", "exchange theory", "currencies", "økonomisk antropologi", "økonomi", "economy".

Den samlede mængde relevante artikler er ordnet efter deres indpasning i følgende 4 kategorier:

A. "Antropologisk bytterelation"

B. "Romantisk gaverelation"

C. "Pragmatisk gaverelation"

D. "Økonomisk handelsrelation"

 

Eksempler på de der direkte bruger gave eller gaveøkonomi i deres tekster:

Figur 4

A. Antropologisk bytterelation

4. Antropologiske perspektiver på bytterelationer

13. RUCNYT Baggrund Det skrøbelige marked

6. vedr. Pierre Bourdieu - De symbolske goders økonomi

1. Middelalder mailingliste, ”Re: Gift Economy, Nonsense and Understanding Oral Cultures”

5. Bokanmeldelser: Marcel Mauss "Gaven" 

 

B. Humanistisk gaverelation

17. Nettime archive: Ed Phillips, "print, skim, devour?"

11. Potlach: "The Gift Economy"

34. Richard Barbrook, "The digital economy"

35. Richard Barbrook, "The hi-tech gift economy" part1, The hi-tech gift economy" part2

18. Nettime archive: Ed Phillips, "The need to give"

27. "Countless Exchanges in the Gift Economy"

7. Tor Nørretranders "Partiklerne er lokale", cultur.com elektronisk tidsskrift  

 

C. Pragmatisk gaverelation

10. Harriet Rubin, "Only the pronoid survive"

12. Gifford Pinchot "The gift economy"

19. Nettime archive: Albert Saul, "Os tactics for collective art practice"

42. Raymond, Eric S., 1998 "Homesteading the noosphere"

43. Raymond, Eric S., "The Cathedral and the Bazaar"

44. Maximillian Vogel, "Geschenkökonomie im Internet"  

 

D. Økonomisk handelsrelation

23. Katsuhito Iwai "Evolution of Money"

 

Eksempler på de der ikke bruger gave eller gaveøkonomi til noget i deres tekster:

Figur 4.1

A. Antropologisk bytterelation

Forekommer ikke

B. Humanistisk gaverelation

I Nettime archive: Andreas Broeckmann, "Minor Media - heterogenic machines"

I Nettime archive: Anonym, "The digital artisans manifesto"

I Jan-Sverre Syvertsen, "Fremtiden er en knap ressource"

I Per-Olof Johansson RE Tor Nørretranders "Stedet som ikke er" FDKDEBATDemokrati, IT – og Kulturtidsskrifterne

I I David C Korten "Money versus Wealth"

I I The Transaction net: "Payment Methods ..."

III Bernard A. Lietaer, "Community Currencies"

III Ratitors Corner "Learning about community currencies"

C. Pragmatisk gaverelation

I I Patricia Krueger, "Tour de Source"

I I The Business Case for Open Source

I I Open-source timeline

I I Daniel L. Johnson "Open-source medical information management"

D. Økonomisk handelsrelation

I I Ghosh, Rishab Aiyer "Economics is dead long live economics"

I I Ghosh, Rishab Ayer 1998), "Cooking pot markets"

I I Kelly, Kevin New Rules for the New Economy. Wired Archive

I I Richard A. Lanham "The Economics of Attention"

I I Goldhaber, Michael H. "The Attention Economy and the Net"

I I Goldhaber, Michael H. "What's the Right Economics for Cyberspace?"

Kilder der berører aspekterne så lidt at de er for svære at tage stilling til:

I I Middelalder mailingliste: "Gift Economy, nonsence, and understanding oral cultures.

I Kilder hvor begrebet ”gaveøkonomi” benyttes, men uden arkaiske samfund nævnes eller Mauss nævnes.

I I Kilder hvor hverken begrebet ”gave” eller ”gaveøkonomi” bruges overhovedet.

Bibliotekssøgninger
Jeg har brugt følgende biblioteker: Handelshøjskolens Bibliotek, Det kongelige Bibliotek, Roskilde Universitetsbibliotek, Københavns kommunes Biblioteker. Her er der søgt på mange af de søgeord der allerede er nævnt. Der findes ingen bøger om den nyere forståelse af "gaveøkonomi". Der er få bøger om gaveøkonomi set fra en arkaisk synsvinkel. Der er flere bøger vedrørende ny økonomi, jeg har dog ikke fået et overblik over disse, området spænder meget vidt. Der findes en meget stor mængde bøger om Internettet og alskens form for analyser af digitalitet.

Opslagsværker
Den store danske Encyklopædi
Er især blevet brugt til begrebsafklaring

Geschichtliche Grundbegriffe
Det er min hensigt at følge visse nøglebegreber tilbage i tiden for en bedre forståelse af deres udvikling og forandring. Her er dette specielle opslagsværk en guldgrube.[1] International søgemaskine der rangordner søgningen således at fundne sider oplistes i rækkefølge efter hvor mange hits de har fået.

[2] " ... not just a mailing list but an effort to formulate an international networked discourse that neither promotes a dominant euphoria (to sell products) nor continues the cynical pessimism, spread by journalists and intellectuals in the "old" media who generalize about "new media" with no clear understanding of their communication aspects, we have produced, and will continue to produce books, readers, and web sites in  various languages so an "immanent" net critique will circulate both on- and offline" (Ted Bufield, Felix Stalder July 99)

 

Til hovedsiden