Nicolai Bendix Mikkelsen
Stubbevang 52
3400 Hillerød
Telefon: 30 23 05 24
E-mailadresse:  klik her

 

 

Til hovedsiden

 

"Gaveøkonomi" - et perspektiv på udveksling over Internettet (1. gennemskrivning) (oprettet 06.01.01)

Konklusion

"Gaveøkonomi" er et ideologisk ladet begreb til beskrivelse af en måde udveksling på Internettet kan foregå på, hvor ønsket om kapitalakkumulation kommer i baggrunden, til fordel for en umiddelbar interesse for frit: at kunne arbejde med; dele ud af og for den sags skyld tjene penge på, Internettet.

"Gaveøkonomi" et er begreb der teoretisk kontrasterer den kapitalistiske tankegang ved at lægge vægt på andre grunde til udveksling end mer-værdi: f.eks. ønsket om anerkendelse; arbejde som løn i sig selv; glæden ved at dele;

"Gaveøkonomi" udgør ikke  den samlet set bedste økonomiske beskrivelse af hvad der foregår på Internettet. Her er begrebet "gavekultur" mere dækkende.

"Gaveøkonomi" er ikke en økonomisk model i mere traditionel økonometrisk forstand.

"Gaveøkonomi" kan bruges som et specielt perspektiv på hvad de anderledes strukturer i et vidensbaseret digitaliseret netværkssamfund burde bruges til.

"Gaveøkonomi" kan inspirere, fordi det giver en platform, hvorfra der kan tænkes anderledes over gammelkendte dogmer som kapitalisme; markedsøkonomi; det økonomiske menneske osv. Ikke kun i forhold til internetudveksling, men også mere abstrakt.

"Gaveøkonomi" er konkret et normativt begreb, eller en særlig etik som netop nu har det svært under kapitalismens indtog på Internettet. 

 

Til hovedsiden