Nicolai Bendix Mikkelsen
Stubbevang 52
3400 Hillerød
Telefon: 30 23 05 24
E-mailadresse:  klik her

Til hovedsiden

Indholdsfortegnelse

Formidlingsdimension[1]

Igennem hele specialeforløbet har det været tilstræbt at formidle alt skriftligt materiale, til såvel vejledere som specialeklynger, gennem hjemmesiden "gift-economy.jones.dk", der er oprettet til lejligheden. Det har der været flere grunde til. Først og fremmest er det nemmere for dem der læser materialet at checke kilder når der direkte kan klikkes på links til kilder. Hjemmesiden skulle give vejledere og specialeklyngedeltagere mulighed for hurtigt at danne sig et overblik over hele specialeprocessen, derfor blev der gjort en del ud af at alle papirer blev lagt frem i nyeste version på en overskuelig måde. Dette at have alt sit materiale samlet, gjorde det muligt at styre mere præcist, hvilken version der i et givet øjeblik refereredes til, og således undgå at have forskellige versioner ude, hos forskellige personer, på samme tidspunkt. På hjemmesiden stod alle versioner opført med dato.

Men det var ikke kun for at formidle resultaterne bedre til vejledere og medstuderende at hjemmesiden blev lavet. Idéen var også at give alle andre, der skulle være interesseret, mulighed for at komme med feedback. Dette er blevet meget populært på Internettet, og især mere læste analytikere end undertegnede har stort udbytte af den feedback som læsere her har mulighed for at give. Jeg selv fik kun én henvendelse, hvilket måske kan hænge sammen med at jeg ikke har arbejdet på at blive "optaget" på diverse søgemaskiner.

Måden at formidle på, er en anden end den man normalt arbejder med, fordi det er formidlingen af en proces og ikke formidlingen af et færdigt produkt, der er tale om. Nogen har gjort dette til en helt ny arbejdsform, hvor de i stedet for at udgive f.eks. en bog, fortløbende holder en hjemmeside i gang, som ustandseligt kan udvikle sig efterhånden som nye hypoteser kommer til og gamle konklusioner kan afvises.[2]

Således har formidlingen via udlæg af arbejdspapirer på gift-economy.jones.dk været en faglig formidling som først og fremmest havde til hensigt at få idéer og teser evalueret i en større sammenhæng og at komme i kontakt med andre der interesserer sig for samme emne.

Ud fra de syv forståelser af gaveøkonomi i kapitel 1 kan man enten vælge at se det som 1. "Gaveudveksling": Resultater og teorier udlægges til fri afhentning for alle og enhver, til gengæld for alt det man selv kan hente ned fra nettet. Samtidig kan det ses som 4. "Karrierespringbrædt": Man giver sine idéer og tanker gratis væk, og håber på at få opmærksomhed, lidt ligesom når folk skriver en kronik, et debatindlæg e.l.[1] Et krav fra Studienævnet for Historie.

[2] Eksempler på dette er: Ivar Moltke og Peter Buschs projekt: "Gør en forskel der gør en forskel..." der igennem tre år har udviklet sig interaktivt såvel mellem forfatterne som andre interesserede.  http://www.create.dk/hotel/create.nsf/Naviform?OpenForm, og Alexander Bard og Jan Söderqvists www.kworld.se hvor debatten om bogen "Nätokraterne" fortsætter, og hvor forfatterne holder virtuelle foredrag om bogens hovedaspekter (Bard & Söderqvist 2000).

 

 

Fortsættelse

Til hovedsiden