Nicolai Bendix Mikkelsen
Stubbevang 52
3400 Hillerød
Telefon: 30 23 05 24
E-mailadresse:  klik her

Til hovedsiden

Indholdsfortegnelse

Studieforløbsbeskrivelse[1]

Specialets titel: "Gaveøkonomi – et perspektiv på udveksling over Internettet"

Af Nicolai Bendix Mikkelsen, gældende 3. modul på historie.

Følgende breddekrav ønskes indfriet: "fri periode", "frit område" (breddeprøven kan da være emnebaseret, studievejledning for historie marts 2000, s. 22). Breddeopgivelserne er centreret om emnet Kommunikation som historisk drivkraft. Hvordan ændrede kommunikationsmuligheder, forandrer samfund. Dette går fint i spænd med Internettet som forandringsskaber netop nu.

Følgende breddeværker opgives:

Innis, Harold A. "Empire and communications", Toronto and Bufallo, University of Toronto Press, 1972 [1950].

Levinson, Paul "Digital McLuhan - a Guide to the Information Millennium", London, Routledge, 1999.

Mcluhan, Marshall "The Gutenberg galaxy - The making of typographic man", London, Routledge, 1962.

Patterson, Graeme "History and Communications", Toronto, University of Toronto Press, 1990.

Følgende dybdeværker opgives:

Fukuyama, Francis "The End of History and the Last Man", England, Penguin Books. 1992.

Holton, Robert J. "Economy and Society", Routledge, 1992.

Mauss, Marcel "The Gift – the Form and Reason for Exchange in Archaic Societies", Great Britain, Routledge, 1990 [1950] [1925].

Schiller, Dan "Digital Capitalism - Networking the Global Market System", The MIT Press, 1999.

Shrift, Alan D. (ed.) "The Logic of the Gift – Toward an Ethic of Generosity", Routledge, 1997.

Stansfield, J. R. "The Economic Thought of Karl Polanyi", Macmillan, 1986.

Winston, Brian "Media Technology and Society", London, Routledge, 1998.

 

Under specialeskrivningens første modul (integreret kombinationsspeciale med socialvidenskab), efterårssemester 2000, blev følgende kurser fulgt: Specialeseminar på historie ved Charlotte Appel og Mikael Keldsen; specialeseminar for kombinationsspecialestuderende på forvaltning, ved Anni Greve; specialeseminar for forvaltere ved ph.d.-studerende Bodil Bjerg, Charlotte Holm og Marianne Sterlie.

 

Har tidligere gennemført en humanistisk basisuddannelse: 4 moduler, 4 projekter: 1. "En indføring i Pierre Bourdieus begrebsunivers", 2. "Islam – en anden vej i en moderne verden?", 3. "Georg Brandes", 4. "1864 – i krig".

 

På første modul af historie blev følgende modulkrav opfyldt: Områdekrav: Danmarks – Nordens historie i tidsrum på mindst 200 år. Periodekrav: Tiden efter 1930 med mindst en tredjedel af det samlede modularbejde. Projekt: "Den grundlæggende uenighed – om personligt engagement og mulige ståsteder i et forvirrende historiefag". Der blev taget udgangspunkt i Søren Mørchs "Den sidste danmarkshistorie". Bogen blev analyseret som en del af den postmoderne strømning der var til debat netop på det tidspunkt hvor bogen udkom (1996). Det var et historieteoretisk projekt, hvor historikere som Hayden White, Keith Jenkins m. fl. blev inddraget til at analysere denne postmoderne strømning indenfor historiefaget.

Dybdeværker:

Jenkins, Keith : "On What is History", London, Routledge, 1995,

Jenkins, Keith : "Re-thinking History", London, Routledge, 1991.

Marwick, Arthur : "Two Approaches to Historical Study ... ", i "Journal of Contemporary History" vol. 30, no. 1, jan. 1995.

Mørch, Søren "Den sidste Danmarkshistorie", København, Gyldendal, 1996.

White, Hayden "Response to Arthur Marwick, i "Journal of Contemporary History vol. 30, no. 2, april 1995.

Breddeværker:

Den ene fremstilling: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, udg. 1990-91:

Bind 10: 1800-1850, "Fra reaktion til Grundlov", Claus Bjørn.

Bind 11: 1850-1900, "Det folkelig gennembrud og dets mænd", Kristian Hvidt.

Bind 12: 1900-1925, "Klassesamfundet organiseres", Niels Finn Christiansen.

Bind 13: 1925-1950, "Krise og krig", Tage Kaarsted.

Bind 14: 1950-1970, "Landet blev by", Henrik S. Nissen.

Bind 15: 1970-1990, "Danmark og verden", Ole Karup Pedersen.

Alle bind redigeret af Olaf Olsen.

Den anden fremstilling: Søren Mørch: "Den ny danmarkshistorie 1880-1960", København, Gyldendal, 1982. Desuden: Uddrag af Gyldendals danmarkshistorie bind 5, 6, 7 og 8 (udg. 1985-90). Det gælder afsnittene "materiale og forskning", "brede fremstillinger" samt "litteraturoversigt".

 

På andet modul blev følgende krav indfriet: Områdekrav: Verdenshistorie i et tidsrum på mindst 200 år. Periodekravet var tiden før 1500, præcis 1100-1300. I projektet "Hughs klagebrev – og spørgsmålet om de feudale begrebers holdbarhed", blev der med udgangspunkt i en kilde fra 1000-tallet "Hugh of Lusignan, agreement between Lord and the vasal", blev vist at denne del af den feudale periode var mindre fastlåst i magthierarkier og normer end ordet feudalisme i folkemunde ellers hentyder til.

Dybdeværker:

Duby, Georges "France in the Middle Ages 987-1460", Blackwell, 1994.

Ganshof, F.L. "Feudalism". University of Toronto Press, 1996.

Geary, Patrick J. "Moral Obligations and Peer Pressure" i Claudie Duhammel (ed.): ”Georges Duby l’ecriture de l’histoire”, Bruxelles, 1996.

Little, Lester K. "Feudalism and Its Alternatives", i Debating the Middleages, 1998.

Reynolds, Susan "Fiefs and Vassals", Oxford, 1996.

White, Stephen D. "Politics of Fidelity" i Claudie Duhammel (ed.): ”Georges Duby l’ecriture de l’histoire”, Bruxelles, 1996.

White, Stephen D. "Service to Fiefs or Fiefs for Service". Ikke publiceret papir fra konference: Negotiating the Gift. Arbeitstagung am Deutschen Historischen Institut in Paris, 11. – 13. December 1998.

Breddeværker:

Aschehougs Verdenshistorie bd. 5, 1984: Nomadefolk og høykulturer 1000 - 1300. Red. Knut Helle.

Keen, Maurice "The Penguin History of Medieval Europe", London, Penguin books,  1991 [1968].[1] Et krav fra studienævnet for historie. Opbygget ud fra "Studievejledning for historie", marts 2000.

 

Til hovedsiden